Naar de inhoud

Zoekresultaten

Werken bij Wisa en duurzame stappen

Afgelopen week ging ik samen met collega Cantor Barten, manager werken in productie, op bezoek bij Wisa. Daar werken ongeveer 50 van onze collega’s. Ik moet eerlijk bekennen dat ik daar nog niet eerder geweest was. En dat terwijl het bedrijf bij ons om de hoek zit! Sinds kort is een team dat eerst vanuit onze eigen locatie voor Wisa werkte, verhuisd naar de locatie van Wisa zelf. Deze beweging past helemaal in de doelstelling om zoveel mogelijk mensen bij reguliere werkgevers te laten werken. Voor deze groep heeft Wisa nu een aparte ruimte ingericht binnen haar bedrijf. Daarbij hebben ze ervoor gezorgd dat het werk zittend kan worden uitgevoerd. Daarmee kunnen wij een grotere groep medewerkers plaatsen. Voordeel van de verhuizing is dat er veel sneller geschakeld kan worden en het werk onderdeel wordt van het grotere productieproces. Onze collega’s waren nog bezig om zich de nieuwe werkruimte eigen te maken en ik heb beloofd om daar vanuit Scalabor bij te helpen. Binnenkort gaan onze eigen top-schilders Basiel en Jan langs om de puntjes op de i te zetten, super dat dit zo snel kan.

Aan de slag bij Wisa
Natuurlijk heb ik ook uitgebreid gesproken met het team dat al langer bij Wisa op locatie werkt. Ik was onder de indruk van het werk dat zij doen. Zelf werd ik ook direct aan het werk gezet (en terecht!), zodat ik kon ervaren dat het hier om best zwaar werk gaat. Hierdoor kreeg ik nog meer respect voor onze mensen bij Wisa. En ook hier konden we direct bijdragen; een stukje logistiek was niet helemaal optimaal en werd door de medewerkers opgemerkt. Inmiddels heeft collega Cantor hier samen met de werkbegeleiders actie op kunnen ondernemen. Al met al een heel goed bezoek en ik heb dan ook beloofd om eens vaker langs te komen (en beloofd is beloofd!).

Duurzaamheid en werk in de wijk
Verder was afgelopen week vooral een bespreek-week. Zo had ik leuke gesprekken met medewerkers van de gemeente over circulaire economie en met de coördinator van Arnhem Open over een project in Immerloo. Beiden gingen over de energietransitie en de mogelijke rol van Scalabor daarin. Voor de verduurzaming van woningen zijn in de toekomst namelijk ongelofelijk veel mensen nodig. Mensen die er in deze krappe arbeidsmarkt lang niet altijd zijn. Door werk aan te passen kan dit werk ook heel goed gedaan worden door Scalabor collega’s of deelnemers aan werkfit trajecten. Sterker nog, je zou heel goed een verbinding in de wijken kunnen maken, zodat inwoners die zelf nog niet aan het werk zijn aan de slag kunnen binnen deze projecten. Dus én verduurzaming van de woning én een baan in de eigen omgeving. Afgesproken is om dit verder te verkennen maar vooral praktisch aan de slag te gaan; wat is er voor nodig om dit snel op te pakken? Wordt zeker vervolgd.

We lopen voor op de banenafspraak
Die krapte op de arbeidsmarkt en het positieve effect daarvan op inclusief werken (iedereen doet mee) is nog steeds voelbaar, ondanks signalen uit de bouw en de auto-industrie dat de groei eruit is. Dit wordt ook bevestigd door het kwartaal 3 rapport van de banenafspraak. Dit is de afspraak die overheid en werkgevers samen gemaakt hebben om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Het doel is om eind 2026 125.000 banen te hebben gecreëerd voor deze groep. Ieder kwartaal wordt gekeken hoe regio’s ervoor staan. Eind september 2019 liep onze regio Midden-Gelderland 35% voor op de doelstelling van eind 2019! Sterker nog, daarmee is de doelstelling van 2020 zelfs al behaald. Goed nieuws, maar nog niet genoeg. Want er zijn nog genoeg mensen in de regio die ook aan de slag willen maar daar nog even hulp bij nodig hebben.

Aan het werk in de stad
Daarover heb ik afgelopen week uitgebreid bij stil gestaan, samen met onze voorzitter van de raad van commissarissen, Peter de Leeuwerk, en verschillende vertegenwoordigers van de gemeente Arnhem. “Hoe krijgen we nog meer mensen duurzaam aan het werk in de stad en welke rol kan Scalabor daarbij spelen?”. Goed om te zien dat er vertrouwen in ons is en dat er naar allerlei mogelijkheden wordt gezocht om werkzoekenden te helpen. De conclusie is dat we in de komende weken een aantal plannen hiervoor verder uitwerken.