Zien van kansen [blog]

Vrijdagmorgen werden de kwartaalrapportages met betrekking tot de Banenafspraak gepubliceerd. Even in het kort: bedrijfsleven en overheid hebben een aantal jaren geleden beloofd om uiterlijk in 2026 125.000 banen te creëren voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Deze werkzoekenden zijn opgenomen in het zogenaamde doelgroepenregister en voor de regio Midden Gelderland zijn er op dit moment 7.332 werkzoekenden. Dit is overigens exclusief werknemers met een SW-indicatie (de voormalige sociale werkplaatsen). Ieder kwartaal wordt vervolgens per regio gekeken wat de voortgang is en of doelstellingen behaald worden. Uit het rapport over het vierde kwartaal van 2018, bleek dat in onze regio inmiddels 2.220 reguliere banen gecreëerd zijn. Dat zijn er 25% meer dan een jaar eerder. En daarmee loopt de regio ver voor op de gestelde doelstellingen. Daarnaast waren ook nog eens 1.744 mensen uit de doelgroep werkzaam op uitzend- of detacheringsbasis. Echt mooi om te zien dat werkgevers in de regio de kansen van deze medewerkers zien en hun verantwoordelijkheid ten aanzien van participatie nemen. Maar… Het betekent ook dat van de 7.332 werkzoekenden in het register, er nog 3.368 niet aan het werk zijn. We zijn er dus nog niet, maar gaan vol goede moed samen met het werkgeversservicepunt verder aan de slag om zoveel mogelijk mensen naar zo passend mogelijk werk te begeleiden!

Elkaar willen vinden
Het valt in de rapportages overigens op dat verschillende regio’s het veel beter doen dan de grote steden in de Randstad. En dat terwijl je toch zou verwachten dat er daar nog meer geschikte banen zouden zijn. Een en ander heeft toch te maken met samenwerking en het elkaar willen en kunnen vinden. Samenwerken in en met de regio was ook het onderwerp van het gesprek dat ik met de directeur generaal van het ministerie van sociale zaken mocht hebben. Aanleiding was de samenwerking op het gebied van wet- en regelgeving in de provincie, maar samenwerking is natuurlijk ook van toepassing op de Participatiewet en de Banenafspraak.

Laaggeletterd
Een van de obstakels die werkzoekenden belemmeren aan het werk te gaan, kan laaggeletterdheid zijn. Ik schrok van de cijfers, maar in Nederland zijn er 2,5 miljoen mensen die op de een of andere manier laaggeletterd zijn. Bij een gedeelte hiervan gaat het om mensen met een andere moedertaal maar er is ook een hele grote groep laaggeletterden die wel Nederlands als moedertaal heeft maar moeite heeft met lezen en schrijven. Wij waren dan ook erg blij dat wij afgelopen week gastheer mochten zijn van de conferentie 100% geletterd. Zelf mocht ik iets van mijn eigen ervaringen als laaggeletterde in het buitenland vertellen want in mijn jaren in Rusland en Saoedi Arabië liep ik natuurlijk ook tegen allerlei taalhobbels aan. Daarnaast mocht ik het belang onderstrepen van goede communicatie met medewerkers én klanten, waar ook laaggeletterden tussen zitten. Wat erg leuk was, was dat twee vrijwilligers van de stichting ABC, mensen die zelf in het verleden laaggeletterd waren, vanuit hun oogpunt naar onze communicatie naar medewerkers gekeken hebben. Uit hun analyse bleek dat ook wij nog veel kunnen verbeteren om duidelijker en gerichter te communiceren. Aanbevelingen die we zeker op gaan pakken.

Juiste startkwalificaties
Een ander obstakel om aan het werk te gaan, is opleiding en onderwijs. Veel werkzoekenden hebben niet de juiste startkwalificaties of zijn opgeleid voor banen die er niet meer zijn. In Arnhem heb je het leer-werk loket, een initiatief van het UWV en de gemeente, waar werkzoekenden opleidingen kunnen aanvragen. En niet alleen werkzoekenden, ook mensen die een volgende stap willen maken maar dat vanwege opleiding niet kunnen. De medewerkers van dit loket waren afgelopen week bij ons op bezoek in de locatie Driepoortenweg om met eigen ogen te zien hoe wij medewerkers ontwikkelen en om te bespreken welke rol het loket daarin kan spelen. Volgens mij hebben we er na de rondleiding weer een aantal ambassadeurs bij en er zijn zeker aanknopingspunten om meer met elkaar te gaan doen, zeker met betrekking tot onze arbeidsontwikkeltrajecten voor werkzoekenden.

De hei op
Om even de horloges gelijk te zetten, zijn we afgelopen week ook nog met het managementteam een middag de hei op gegaan. Nou ja, hei, we zijn naar het schitterende nationale sportcentrum Papendal gegaan en hebben daar – naast dat we de plannen en de eerste resultaten van 2019 besproken hebben – een rondleiding gekregen van de directeur van het complex. Het hele team was onder de indruk van de gedrevenheid en focus op het behalen van doelstellingen. En we zagen ook zeker parallellen in de spagaat tussen privaat en publiek en de ondergeschiktheid van financiële resultaten aan de maatschappelijke bijdrage. Het team van Papendal hebben we direct ook uitgenodigd om bij ons te komen kijken en te zien of zij ook wat van ons kunnen leren. En we gaan natuurlijk in gesprek over geschikte banen bij Papendal voor Scalabor medewerkers 🙂