Daar word ik blij van! [blog]

De week begon met een gesprek met de vakbonden. In het kader van goed werkgeverschap is ook een goede CAO van belang. Voor onze medewerkers in de SW is die er al, maar voor collega’s die regulier in dienst zijn, is een definitieve CAO nog niet voorhanden. Wel is vorig jaar overeengekomen welke CAO gevolgd wordt en wat de aanpassingen daarop zijn. Hier is echter nog geen definitieve  klap op gegeven. In de tussentijd is er een nieuwe – veel beter leesbare – CAR UWO CAO gekomen waarvan we hebben afgesproken dat we daar de tekst grotendeels van gebruiken. Dit heeft wel tot gevolg dat er over een aantal zaken nog gesproken moest worden. Nu ben ik van mening dat het uiteindelijke doel van de vakbond en die van werkgevers nagenoeg hetzelfde is, maar dat we soms verschillen over de weg daarnaartoe. In het gesprek zijn we het dan ook over heel veel zaken eens geworden en hebben we een enkel item nog even geparkeerd. Vervolg is dat we de CAO nu goed op papier zetten en we aan de hand hiervan op korte termijn een vervolggesprek plannen zodat we snel een getekende CAO hebben en duidelijkheid aan medewerkers kunnen bieden.

Aansluiting

Met de internationale schakelklas van ’t Venster hadden we een heel goed gesprek over de aansluiting van jonge statushouders met de arbeidsmarkt. Op de een of andere manier werkt die aansluiting nog niet goed en de vraag is of Scalabor daar een rol in kan spelen. Wij denken dat we dat kunnen en nu is de insteek dat we met een groep van 15 jongeren aan de slag gaan om te kijken of we via stageplaatsen begeleiding kunnen doen richting werk. Niet dat ik van gesprekken met de vakbonden niet blij word :), maar hier word ik wel heel erg blij van!

Op een lijn

Waar ik ook blij van word is de aandacht en ondersteuning die we krijgen vanuit de gemeente Arnhem. Zo had ik van de week een goed onderhoud met Burgemeester Marcouch die benieuwd was naar de ontwikkelingen binnen Scalabor, maar ook met een aantal betrokken ambtenaren over de langere termijn visie van het bedrijf. Goed om daar samen met de gemeente over te sparren, maar nog beter dat we daarbij op een lijn zitten. Van belang is om te blijven vertellen hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkelt en hoe Scalabor daar een rol in kan spelen. Mede om die reden organiseert de MGR (de modulaire gemeenschappelijke regeling, een term die u direct weer mag vergeten J) op 14 en 16 mei informatiebijeenkomsten voor raadsleden in de regio bij … Scalabor. Heel goed om weer een grote groep mensen mee te nemen in ons verhaal. Met Werner van der Linden van de MGR besprak ik de twee avonden voor zodat wij de voorbereidingen kunnen gaan treffen.

In balans

In het kader van financieel gezond hebben we afgelopen week de balans van het eerste kwartaal opgemaakt. Goed nieuws is dat we gedaan hebben wat we moeten doen: onze eigen broek ophouden. Sterker nog, we lopen iets voor op de begroting wat betekent dat we geplande projecten gewoon kunnen laten doorgaan. Zo is heeft onze receptie afgelopen week een nieuw tapijt gekregen en een nieuwe (rode) loper en hebben we het nieuwe meubilair voor het restaurant besteld! Overigens een enorm compliment aan allen dat we het jaar weer net zo goed begonnen zijn als dat we het hebben afgesloten vorig jaar!

Storing

Minder blij werd ik van de netwerkstoring die ons woensdagavond trof en die tot ver in de ochtend op donderdag doorging. Hierdoor was het netwerk, en daarmee onze mail en bestanden, niet goed benaderbaar. Gelukkig was al snel duidelijk dat de storing niet bij ons lag maar bij ons datacenter. Daarmee konden we in ieder geval vanaf andere locaties (Intratuin en vanaf huis) wel in de computers. Een en ander toont wel de afhankelijkheid die we van computers hebben! En soms is het eigenlijk wel heel lekker om niet de hele tijd achter het scherm te zitten en weer tijd te hebben voor andere dingen! Ik neem aan dat de meeste kasten dan ook nu weer opgeruimd zijn, papieren files op orde zijn en we vooral veel collega’s face-to-face gesproken hebben in plaats van via de mail!

Maatjes

Op vrijdag zijn de voorzitter van de OR, Jos, en ik samen koffie gaan drinken in onze kwekerij in Bemmel. De OR heeft een maatjesproject geïnitieerd waarbij een MT-lid samen met een OR-lid een bezoek brengt aan een van onze afdelingen. De kwekerij is wel een van mijn meest favoriete plekken binnen Scalabor. De omgeving straalt een enorme rust uit! Omdat ik toch ging, heb ik direct twee nieuwe collega’s, Geert en Niels, gevraagd om mee te gaan en kennis te maken met hun collega’s daar. Wat volgde was een volgens mij meer dan leuke ochtend waarbij we veel medewerkers hebben gesproken die enthousiast over hun werk vertelden. Een mooier einde van de week / begin van het weekend is er eigenlijk niet!