Naar de inhoud

Zoekresultaten

Welkom & afscheid [blog]

Afgelopen week was een week van welkom en afscheid. Op maandag verwelkomden wij onze nieuwe concern controller, Rinke Wieggers. Daarmee is het Scalabor MT compleet! Rinke brengt een enorme hoeveelheid ervaring mee, opgedaan in zowel het publieke domein als bij commerciële bedrijven. Bovendien is Rinke ook nog eens woonachtig in de regio (Zevenaar): een hele mooie aanvulling op het team. Veel dank ben ik verschuldigd aan financieel manager Jeroen Vriezen en zijn team die het fort bewaakt hebben in het eerste kwartaal van dit jaar. Het kwartaal van het opstellen van de jaarrekening en de controle van de accountant. Beide zijn goed verlopen! Toch goed dat er nu versterking is en er iets meer lucht komt! Ook op maandag verwelkomden wij Geert Garritsen en Niels Mahler als respectievelijk teamleider trajectbegeleiders en coördinator bedrijfsbureau arbeidsontwikkeling. Top om jullie erbij te hebben en het onderdeel arbeidsontwikkeling binnen Scalabor verder vorm te geven.

Terugblik oprichting en start Scalabor

Maar we namen ook afscheid van collega’s tijdens een feestelijk bijeenkomst in Arnhem. Ivo Korte, Robert Donath, Marcel Karsten en Patrick de Lange hebben als interim manager een belangrijke rol gespeeld bij de oprichting en start van Scalabor. Daarvoor wilden wij ze graag bedanken tijdens een diner waarvoor ook verschillende medewerkers van de gemeente Arnhem bij aanwezig waren. Tijdens de avond nam Ivo ons aan de hand van foto’s nog even mee naar de beginfase van Scalabor. Wat is er toch veel gebeurd in de afgelopen jaren en wat zijn er stappen gezet. En dat terwijl we nog genoeg te doen hebben en er nog niet zijn! Achterover leunen is er dan ook niet bij. De vier heren werden bedankt met bloemen en boeken, maar ook met voor iedereen een persoonlijke editie van ons personeelsblad Talent. Mooi om hen zo in het zonnetje te kunnen zetten!

Overbetuwe

Afscheid was er ook van Toon van Asseldonk, de burgemeester van Overbetuwe. Samen met hem heb ik aan de basis mogen staan van de Economic Board, de raad vanuit bedrijfsleven, overheid en onderwijs in de regio die de economie probeert te stimuleren. Als dank voor alles wat hij voor de regio gedaan heeft, heb ik de originele Scalabor Jumbo fietspomp aangeboden. Dat moet het meest begeerde cadeau van de avond zijn geweest! Nu was ik al eerder in de week in de gemeente Overbetuwe geweest. Wij hebben namelijk een grote vraag van werkgevers uit de gemeente voor medewerkers in zowel productie, het groen, logistiek en de schoonmaak specifiek in die gemeente. Een aantal van onze collega’s gaat deze banen invullen, maar er is ook nog ruimte voor werkzoekenden die nu nog in de bijstand zitten en de ondersteuning van Scalabor daarbij kunnen gebruiken. Aan de ene kant heeft de gemeente daar wel oren naar, aan de andere kant blijken zij nog bezig te zijn om hun bestand inzichtelijk te maken en is er ook nog geen overeenstemming met de raad om dit soort trajecten in te gaan zetten. Dat is jammer want de banen zijn er nu. Idee is dan ook dat we met een aantal proeftrajecten starten voor de gemeente maar parallel ook bij andere gemeenten kijken of daar geschikte kandidaten voor de vacante posities zijn.

Lovende woorden

Tenslotte was er ook in het werkbedrijf Midden Gelderland – het overleg van werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en lokale overheden over de arbeidsmarkt – een afscheid. Dit keer van mijn VNO NCW collega Martine Schuijer. Zij heeft zich in allerlei regio’s in Gelderland, waaronder die van ons, heel hard ingezet voor een inclusieve arbeidsmarkt en mag dat nu nationaal gaan doen. Een hele mooie stap. Goed voor Martine maar natuurlijk jammer voor ons in de regio J Lovende woorden dan ook van de wethouder van Arnhem Martien Louwers.

Focus op ontwikkeling

En verder deze week: een goed gesprek met de cliëntenraad Lingewaard over onrust die er bij enkele van onze medewerkers ontstaan was. Het ging hier om een interne verhuizing van een afdeling die voor een aantal collega’s als best spannend ervaren werd. Samen met de cliëntenraad hebben we gekeken hoe vooral de communicatie een volgende keer nog beter kan verlopen zodat onrust voorkomen wordt. Communicatie is dan ook een belangrijk onderdeel van de nieuwe leergang voor werkbegeleiders waar we afgelopen dinsdag de aftrap gedaan hebben. Want naast de investering in de gebouwen van de afgelopen maanden, is het nog belangrijker om te investeren in de mensen.

Leergang

De investering in deze leergang laat ook zien dat we ons realiseren dat de positie van werkbegeleider een belangrijke is, maar ook niet altijd een eenvoudige. De ontwikkelfocus van Scalabor brengt nu eenmaal met zich mee dat er een spagaat ontstaat tussen productie en ontwikkeling. Om die reden krijgen onze werkbegeleiders in de komende maanden extra tools om hun werk zo goed mogelijk te kunnen doen.

Fans

En dan was er ook nog een bezoek van Annet de Lange en Stephan Spieker van de HAN. Annet doet onderzoek naar arbeidsontwikkelbedrijven en wilde graag langskomen voor een rondleiding. Dat doen we natuurlijk altijd heel graag! Na een bezoek aan de Driepoortenweg werd ook onze Intratuin bezocht. Al met al geeft dit een mooi overzicht van de verschillende werkzaamheden en ontwikkelplekken die we hebben. Ik begrijp dat het bezoek heel goed is bevallen en dat we er weer 2 fans bij hebben. Toch mooi zo aan het einde van de week!