Naar de inhoud

Zoekresultaten

Bezoek [blog]

Afgelopen week stond in het teken van bezoek. Een hoop bezoek. Heerlijk! Zo was ik op maandag samen met Monique Petit (manager arbeidsontwikkeling bij Scalabor) op bezoek bij Belinda Elfrink, wethouder in Zevenaar. Het gesprek ging over de wens van de gemeente om meer leer-werkplekken te creëren in de gemeente zelf en de rol die Scalabor daarbij kan spelen. Dit sluit helemaal aan bij het gesprek dat ik in de voorgaande week al had met de regionale sociale dienst in de Liemers. Idee is nu dan ook dat we samen gaan kijken bij welke werkgevers we die plekken kunnen creëren. Een eerste “wish list” is inmiddels gemaakt! In de middag mocht ik vervolgens op bezoek bij het Centrum Activerend Werk (CAW) waar ik namens Scalabor in het bestuur zit. Samen met het Werkgeversservicepunt (WSP) maken Scalabor en CAW deel uit van de infrastructuur om mensen in de gemeente Arnhem richting passend werk te begeleiden. Het CAW doet dit voor mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben en voor wie betaald werk nog een stap te ver is. Na een traject daar, kan het echter heel goed dat mensen doorstromen naar Scalabor om vervolgens via het WSP bemiddeld te worden naar werk. Van belang is dan ook dat de drie organisaties heel goed samenwerken en dat gaat steeds beter!

Oude bekenden
Op dinsdag kwam een oude bekende langs die nu bij de Academy Het Dorp van Siza werkt. Rik van Dommele houdt zich daar bezig met innovatie en het gebruik van nieuwe technieken om mensen met een beperking zo goed mogelijk te helpen in hun dagelijks leven. Daarbij kijken ze ook naar hoe techniek arbeidsbeperkten helpt bij werk. Binnen Scalabor is collega Cantor Barten (manager werken in productie) samen met KplusV hier ook mee bezig en ik vond het goed om de twee aan elkaar voor te stellen. Zoals eigenlijk altijd bij dit soort gesprekken, leidde het direct tot allerlei raakvlakken. De afspraak is dan ook dat we nauw in contact blijven en ervaringen uitwisselen. In de avond ging ik zelf weer op bezoek en mocht ik aanschuiven bij een workshop met raadsleden en onderwijsbestuurders. Onderwerp was Aansluiting op de arbeidsmarkt voor jongeren met een migratieachtergrond. Heel specifiek ging het hierbij om scholieren van ISK Het Venster voor wie het lastig is om aan de slag te gaan. Ik denk dat Scalabor hier zeker een rol in kan spelen en ik heb daarom het bestuur van Het Venster – onze overburen! – dan ook uitgenodigd voor een vervolggesprek bij ons op locatie.

Welkom bij Scalabor
De volgende dag verwelkomde ik de locoburgemeester van Arnhem, Cathelijne Bouwkamp, bij Scalabor. Zij kon helaas niet eerder op bezoek komen samen met de andere wethouders van de gemeente, maar maakte tijd vrij omdat ze toch wel heel graag wilde weten hoe het ons afging. Het werd dan ook een heel leuk gesprek waarin ik vol trots de ontwikkelingen van de laatste tijd heb beschreven. Erg goed dat de politiek in de regio zo geïnteresseerd is! ’s Avonds waren we in het Arbeidsontwikkelcentrum gastheer van verschillende organisaties die in Arnhem projecten hebben om mensen te begeleiden richting werk. De gemeente heeft ons gevraagd de coördinatie van die projecten over te nemen en daarom hadden we een kennismakingsgesprek georganiseerd. Heel goed te zien dat er zoveel gedreven mensen in de stad zich inzetten om werkzoekenden te begeleiden. De energie was dan ook heel goed en ik kijk erg uit naar de samenwerking.

Gespecialiseerd bezoek
Donderdagochtend waren er bijna 30 consulenten van Werk & Inkomen op bezoek in het AOC om te horen wat Scalabor zoal doet. Dit zijn de mensen die de eerste gesprekken met werkzoekenden in de gemeente voeren en op basis daarvan besluiten wat nodig is om weer aan het werk te gaan. Een belangrijke samenwerkingspartner dus en ik heb daarom de afgelopen weken heel veel presentaties gegeven om duidelijk te maken welke rol het arbeidsontwikkelbedrijf kan spelen. Even later kwamen de Onderwijsspecialisten op bezoek, de organisatie van voortgezet speciaal onderwijs in de regio. Ook met hen hebben we gesproken over hoe we samen kunnen werken in deze overspannen arbeidsmarkt waar toch nog een heel aantal mensen buiten de boot vallen. We hebben allerlei mogelijkheden om samen op te trekken gezien die in de komende weken verder worden uitgewerkt. Heel leuk was het bezoek vervolgens van de burgemeester van Deventer, Ron König. In het vorige college van Arnhem was hij medeverantwoordelijk voor de creatie van Scalabor en hij was heel geïnteresseerd om te horen hoe het ons afging!

Vroeg bezoek
Op vrijdag tenslotte waren burgemeester Carol van Eert en wethouder Ronald Haverkamp van de gemeente Rheden al vroeg op bezoek. Ook in de gemeente Rheden zijn nog best wel wat inwoners met een bijstandsuitkering, terwijl er ook sprake is van vacatures in de gemeente. Vraag concreet was dus hoe we vraag en aanbod bij elkaar kunnen brengen en wat daarvoor nodig is. Vervolgens werd ik door de burgemeester getrakteerd op een bezoek aan het distributiecentrum van de voedselbank dat bij ons om de hoek zit. Ik heb heel veel respect voor deze organisatie en was dan ook blij dat de burgemeester dit initiatief nam en mij wilde introduceren.

Wederom een mooie week dus met veel bezoek. Maar nu weekend. Maar even geen bezoek (en ook wat minder koffie!)