Naar de inhoud

Zoekresultaten

Het is net werk [blog]

Een van de opdrachten van Scalabor is om meer een netwerkfunctie in de regio in te nemen. Doel daarvan is het verbinden van verschillende partijen waarbij de expertise en kennis van Scalabor met betrekking tot de arbeidsmarkt actief wordt ingezet. Maar netwerken betekent het opbouwen en in stand houden van een netwerk en dat kost best wel wat tijd. Het is tenslotte net-werken. Mijn afgelopen week stond dan ook in het teken van het onderhouden van het netwerk. Dat begon al in het weekend toen ik deel mocht nemen aan de Bilderbergconferentie. Dit is een jaarlijkse bijeenkomst van ondernemers, werkgevers en de politiek waarin een maatschappelijk relevant onderwerp besproken wordt. Thema van de conferentie dit jaar was innovatie en techniek en dan vooral de invloed die technische ontwikkelingen op ons als maatschappij (gaan) hebben. Ongelofelijk wat er eigenlijk allemaal al kan en wat er nog op ons af staat te komen. Vanuit het oogpunt Scalabor kijk je dan ook al snel op de invloed die techniek kan hebben op arbeid. Daar zijn wij binnen het bedrijf al volop mee bezig. Onder andere door een gezamenlijk onderzoek met K+V naar hoe techniek mensen met een beperking kan helpen bij hun werk. Inmiddels is er ook al contact geweest met Siza die een innovatiemanager hebben aangesteld die specifiek naar dit onderwerp kijkt.

Onderhoud
In het kader van netwerken, of beter het onderhouden van het netwerk, mocht ik afgelopen week ook bij de installatie van John Berends als de nieuwe Commissaris van de Koning van Gelderland zijn. De nieuwe commissaris is een echt “mensen mens” en we hopen hem dan ook binnenkort een keer bij Scalabor te mogen verwelkomen! Later in de week mocht ik wel al alle voorzitters van de ondernemersverenigingen in de regio Arnhem-Nijmegen ontvangen voor een overleg. Goed om ook hen kennis te laten maken met het nieuwe arbeidsontwikkelbedrijf in de regio. Hetzelfde gold voor het bestuur van VNO-NCW voor Arnhem-Nijmegen die op woensdag op bezoek was. Vaak zijn dit soort bijeenkomsten een lange termijn investering, maar soms levert het ook direct wat op. Vanuit contacten met het Nationaal Fonds Kinderhulp zijn we inmiddels voor 2 klanten aan de slag gegaan met het sorteren en verwerken van goederen! Van de week kregen we een hele vriendelijke mail van de klant om te laten weten dat ze zeer tevreden zijn over het werk dat we doen. Mooi toch!

Inclusief ondernemen
Los van de contacten met verschillende netwerken ben ik deze week bij een aantal klanten op bezoek geweest. Zo was ik bij de Voorwerkers, een kleinschaligere productie werkplaats waar 11 van onze medewerkers werken. Mooi om te zien hoe zij daar samenwerken aan zinvol werk. Ook hadden collega Wendela en ik een goed gesprek met Presikhaaf Schoolmeubelen waar 160 Scalabor collega’s gedetacheerd zijn. We hebben het gehad over verdere invulling van onze samenwerking en de gezamenlijke uitdaging om ook in de toekomst voldoende mensen te kunnen plaatsen. En op het moment dat ik dit schrijf, zit ik in het tuincafé van de Intratuin in Arnhem, waar 80 collega’s het mooiste tuincentrum van de regio managen! Het is belangrijk dat werkgevers zoals deze drie zich inzetten voor de inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen meedoet. Om die reden organiseren we samen met het Werkgeversservicepunt op 14 maart in onze regio de ‘Dag van de 1000 voorbeelden”. Op deze dag zetten we bedrijven die al inclusief ondernemen letterlijk in de bloemen om ze te complimenteren en te bedanken voor hun inzet. Uitnodigingen zijn afgelopen week verzonden aan 160 werkgevers uit de regio!

Drempelvrij
Om ervoor te zorgen dat er voor werkgevers geen drempels zijn om mensen met een beperking aan te nemen, was het van belang dat er een aanpassing zou komen in de Wet Arbeidsmarkt in Balans, die afgelopen week voorlag in de Tweede Kamer. Gelukkig is het door een lobby van onze belangenorganisatie Cedris gelukt om in ieder geval een aantal cruciale aanpassingen in de wet ten aanzien van detacheren te maken. Een heel mooi eerste resultaat en goed om te kijken of er nog een aantal andere aanpassingen gemaakt kunnen worden voordat de wet door de Eerste Kamer bekrachtigd wordt.

Beterschap!
Een bijeenkomst die helaas niet doorging was het afscheid van Ivo Korte. We zouden eigenlijk afgelopen week een diner hebben om formeel van Ivo afscheid te nemen en hem te bedanken voor zijn inzet, ware het niet dat hij van de trap gevallen is en zijn enkel op 2 plaatsen gebroken heeft! De komende weken zit Ivo aan huis gekluisterd en is hij niet mobiel. Namens Scalabor heb ik Ivo van harte beterschap gewenst en dat diner schuiven we natuurlijk een paar weken op.