Naar de inhoud

Zoekresultaten

Kijken naar wat je wél kunt

De inclusieve arbeidsmarkt was het onderwerp van een rondetafelgesprek waar we in november gastheer van mochten zijn. De deelnemers waren het met elkaar eens dat er vooral gekeken moet worden naar wat mensen kunnen, in plaats van wat ze niet kunnen!

Hét OndernemersBelang Arnhem-Liemers werkte de Ronde Tafel uit in het artikel Breed zoeken om krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken.