Naar de inhoud

Zoekresultaten

Politiek in de picture [blog]

Deze week was voor een groot gedeelte gevuld met gesprekken met belangenverenigingen en de politiek. Er gebeurt veel op de arbeidsmarkt en de Participatiewet in het bijzonder en je ziet dat de politiek op een aantal vlakken zoekende is. Besluiten die in Den Haag genomen worden, hebben echter een groot effect op organisaties als de onze. Neem de gesprekken in de Tweede Kamer over de notitie ‘Arbeidsmarkt in Balans’ die een potentieel effect op het
detacheren van onze medewerkers heeft, of de motie van kamerlid Van Dijk van de SP om de toegang tot beschut werk te verruimen. Het is goed om vinger aan de pols te houden en waar mogelijk invloed op beleid uit te oefenen.

VEEL KENNIS GEDEELD
In het begin van de week had ik dan ook een aangenaam kennismakingsgesprek met Jan-Jaap de Haan, de directeur van Cedris. Dit is de brancheorganisatie waarbij wij zijn aangesloten en waar enorm veel kennis gedeeld wordt op het gebied van de SW en de Participatiewet. De volgende dag mocht ik dineren met Hans de Boer en Jacco Vonhof, respectievelijk de voorzitter van werkgeversvereniging VNO-NCW en MKB Nederland.

BEELD BIJSTELLEN
Op woensdag mochten we de fracties van GroenLinks en PvdA uit de Arnhemse raad verwelkomen in ons nieuwe ArbeidsOnderzoekCentrum. Geweldig dat zij de moeite namen om ons te bezoeken en ons verhaal te horen. Om de veelzijdigheid van Scalabor te laten zien, gaven we een presentatie over onze rol in het ontwikkelen en begeleiden van zoveel mogelijk mensen naar passend werk op de arbeidsmarkt. Collega Brit Vreenegoor gaf een training om te laten zien wat het AOC in de praktijk inhoudt en directeur Wim de Goei van Presikhaaf Schoolmeubelen liet vol trots zijn bedrijf zien (waar 160 medewerkers van Scalabor werken). Boodschap bij alle drie de onderdelen was steeds: Scalabor kan een sleutelrol vervullen als het gaat om vacatures invullen en mensen begeleiden naar werk. De reactie van de fracties was heel positief en ik denk dat we hiermee iets van oudere beeldvorming hebben kunnen wegnemen.

REGIO IS KOPLOPER
Dat steeds meer werkgevers in de regio zien dat werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt heel goed kunnen bijdragen aan organisaties, werd bevestigd in de kwartaalcijfers over de Banenafspraak. De regio Midden-Gelderland loopt nu al 40% voor op de afspraak die gemaakt is om extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Goed nieuws, maar wel met de kanttekening dat er nog steeds te veel mensen aan de kant staan
terwijl er heel veel vacatures zijn. Hierover voerde ik gesprekken met de stichting Inclusief Midden Gelderland en de stichting Inclusief Werkgeven Midden-Gelderland. Gezamenlijk zijn we overeengekomen dat we werkgevers die al inclusief ondernemen, periodiek bij elkaar laten komen om kennis te delen en als ambassadeur op te treden voor bedrijven die nog koudwatervrees hebben. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 14 maart volgend jaar tijdens de Dag van de 1000 Voorbeelden waar werkgevers die inclusief ondernemen in het zonnetje worden gezet.

OP DE GOEDE WEG
Het is een cliché, maar uiteindelijk draait het ook bij ons om goede werknemers en goed werkgeverschap. Om te kijken waar we als organisatie staan, hebben we in de afgelopen weken een medewerkersbelevingsonderzoek uitgevoerd. Medewerkers hebben daarbij anoniem antwoord gegeven op 25 vragen die gingen over leuk, passend, veilig en zinvol werk. Maar ook over communicatie en trots. En alhoewel er nog best wel wat beter kan en we als nieuwe
organisatie nog genoeg te doen hebben, ben ik wel trots op de eerste resultaten. Overall kreeg Scalabor het rapportcijfer 6,6 op een schaal van 8. Een ruime voldoende dus! Ook de Sint had blijkbaar gezien dat we wat goeds aan het doen zijn, want op woensdag werden we allemaal verrast met een mooie chocoladeletter – wie zoet is krijgt lekkers?!

3000 KERSTBOMEN
En na de Sint is er dan meteen alweer Kerst. De eerste bomen zijn geplaatst op de Driepoortenweg, het kerstpakketten-team is klaar met het inpakken van de kerstpakketten, de uitnodigingen voor de 7 kerstbijeenkomsten zijn verstuurd én de kerstbomenverkoop is gestart. Samen met bedrijfsleider Roel heb ik op zaterdag meegeholpen met de verkoop in de Intratuin. Wat ontzettend leuk was dat!
Ondanks de regen (ik denk niet dat ik mijn schoenen nog droog krijg!) waren er heel veel klanten die met mooie bomen weggegaan zijn, mijzelf inclusief. Ik was zeer onder de indruk van de medewerkers die als team functioneerde, heel hard hebben gewerkt, met een ongelofelijke klantvriendelijkheid. Wellicht even als voorbeeld: alle ruim 3.000 bomen worden door de medewerkers voorgeboord zodat bomen heel makkelijk op een standaard geplaatst kunnen worden en direct recht staan. Dat gebeurt dus bij geen enkele andere winkel in de omgeving van Arnhem. Mooi hè?!

* De notitie ‘Arbeidsmarkt in Balans’ gaat in op de verschillende maatregelen die het voor werkgevers aantrekkelijker zouden moeten maken werknemers in (vaste) dienst te nemen, maar ook over maatregelen ter bescherming van werknemers die zich in de flexibele schil bevinden.

** Het AOC van Scalabor deelt de ingang aan de Bruningweg met Presikhaaf Schoolmeubelen.