Politiek in de picture [blog]

Stond vorige week in het teken van gesprekken met ketenpartners, deze week was voor een groot gedeelte gevuld met gesprekken met belangenverenigingen en de politiek. Er gebeurt heel veel op de arbeidsmarkt en de Participatiewet in het bijzonder en je ziet dat de politiek op een aantal vlakken zoekende is. Besluiten die in Den Haag genomen worden, hebben echter een groot effect op organisaties als de onze. Neem bijvoorbeeld van de week al de gesprekken in de Tweede Kamer over de notitie ‘Arbeidsmarkt in Balans’* die een potentieel effect op het detacheren van onze medewerkers heeft, of de motie van kamerlid Van Dijk van de SP om de toegang tot beschut werk te verruimen. Het is dan ook goed voor ons om vinger aan de pols te houden en waar mogelijk invloed op beleid uit te oefenen. In het begin van de week had ik dan ook een zeer aangenaam kennismakingsgesprek met Jan-Jaap de Haan, de directeur van Cedris. Dit is de brancheorganisatie waarbij wij zijn aangesloten en waar enorm veel kennis gedeeld wordt op het gebied van de SW en de Participatiewet. De volgende dag mocht ik dineren met Hans de Boer en Jacco Vonhof, respectievelijk de voorzitter van werkgeversvereniging VNO-NCW en MKB Nederland. Erg goed om vooral Jacco weer te spreken die jarenlang mijn voorzitter bij VNO-NCW Midden geweest is en wiens taken ik in de regio op dit moment waarneem.

Beeld bijstellen

Op woensdag mochten we de fracties van GroenLinks en PvdA uit de Arnhemse raad verwelkomen in ons nieuwe ArbeidsOnderzoekCentrum. Geweldig dat zij de moeite genomen hadden om bij ons op bezoek te komen en te luisteren naar ons verhaal. Om de veelzijdigheid van Scalabor te laten zien, hebben we een presentatie gegeven over de rol die wij spelen in het ontwikkelen en begeleiden van zoveel mogelijk mensen naar zo passend mogelijk werk op de arbeidsmarkt, heeft college Brit Vreenegoor een training gegeven om te laten zien wat het AOC in de praktijk inhoudt en heeft directeur Wim de Goei van Presikhaaf Schoolmeubelen** vol trots zijn bedrijf (waar 160 medewerkers van Scalabor werken) laten zien. Boodschap bij alle drie de onderdelen was steeds hetzelfde: Scalabor kan een sleutelrol vervullen daar waar het gaat om vacatures in te vullen en mensen te begeleiden naar werk. De reactie van de fracties was heel positief en ik denk dat we hiermee iets van oudere beeldvorming weg hebben kunnen nemen.

Regio is koploper

Dat steeds meer werkgevers in de regio zien dat werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt heel goed kunnen bijdragen aan organisaties, werd wederom bevestigd in de kwartaalcijfers over de Banenafspraak. De regio Midden-Gelderland loopt nu al 40% voor op de afspraak die gemaakt is om extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat betekent concreet dat er 40% meer mensen uit de doelgroep zijn aangenomen bij bedrijven dan we als taak hadden om aan het einde van dit jaar te verwezenlijken. Goed nieuws, maar wel met de kanttekening dat er nog steeds teveel mensen aan de kant staan daar waar er heel veel vacatures zijn. Hierover voerde ik gesprekken met zowel de stichting Inclusief Midden Gelderland als de stichting Inclusief Werkgeven Midden-Gelderland. Gezamenlijk zijn we overeengekomen dat we werkgevers die al inclusief ondernemen, periodiek bij elkaar laten komen om kennis te delen maar ook om als ambassadeur op te treden voor bedrijven die nog koudwatervrees hebben. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 14 maart volgend jaar tijdens de Dag van de 1000 Voorbeelden waar werkgevers die inclusief ondernemen in het zonnetje worden gezet.

Nieuwe ervaring en expertise

Om ons verder te helpen om een sleutelrol op de arbeidsmarkt te vervullen, zijn afgelopen week drie nieuwe collega’s gestart: Roel de Boer als nieuwe bedrijfsleider van Intratuin Arnhem, Wendela Verkaik als manager detacheringen en Margo Huizinga als teamleider horeca/beveiliging/schoonmaak. Fantastisch om hen aan boord te hebben en gebruik te kunnen maken van hun ervaring en expertise. Dank ook aan Karin Jellema en Patrick de Lange die op interim basis leiding hebben gegeven aan respectievelijk de Intratuin en Detacheringen: zij mogen met trots terugkijken op hun rol!

Op de goede weg

Het is een cliché, maar uiteindelijk draait het ook bij ons om goede werknemers en goed werkgeverschap. Om te kijken waar we als organisatie staan, hebben we in de afgelopen weken een zogenaamd medewerkersbelevingsonderzoek uitgevoerd. Medewerkers hebben daarbij anoniem antwoord gegeven op 25 vragen die gingen over leuk, passend, veilig en zinvol werk. Maar ook over communicatie en trots. En alhoewel er nog best wel wat beter kan en we als nieuwe organisatie nog genoeg te doen hebben, ben ik wel trots op de eerste resultaten. Overall kreeg Scalabor het rapportcijfer 6,6 op een schaal van 8. Een ruime voldoende dus! In de komende weken publiceren we de hoofdpunten uit het onderzoek en wordt bij de afdelingen ingegaan op de meer afdelingsspecifieke uitkomsten. Daarmee kunnen we dan ook de verbeterpunten – want die zijn er natuurlijk ook – oppakken. Ook de Sint had blijkbaar gezien dat we met z’n allen wel wat goeds aan het doen waren, want op woensdag werden we allemaal verrast met een mooie chocoladeletter – wie zoet is krijgt lekkers?! Maar na de Sint is er dan direct alweer Kerst! De eerste bomen zijn geplaatst op de Driepoortenweg, het kerstpakketten-team is klaar met het inpakken van de kerstpakketten (zouden ze voor ons ook nog pakketten ingepakt hebben?!), de uitnodigingen voor de 7 (!) kerstbijeenkomsten zijn verstuurd én de kerstbomenverkoop is gestart. Samen met bedrijfsleider Roel ben ik op zaterdag mee gaan helpen met de verkoop in de Intratuin. Wat ontzettend leuk was dat! Ondanks de regen (ik denk niet dat ik mijn schoenen nog droog krijg!) waren er heel veel klanten die met mooie bomen weggegaan zijn, mijzelf inclusief (ja, netjes afgerekend!). Ik was zeer onder de indruk van de medewerkers die als team functioneerde, heel hard hebben gewerkt, met een ongelofelijke klantvriendelijkheid. Wellicht even als voorbeeld: alle ruim 3.000 bomen worden door de medewerkers voorgeboord zodat bomen heel makkelijk op een standaard geplaatst kunnen worden en direct recht staan. Dat gebeurt dus bij geen enkele andere winkel in de omgeving van Arnhem. Mooi hè?! Bij mij staat de boom inmiddels (helemaal recht en zonder ruzie!): ik begin er zin in te krijgen!

 

* De notitie ‘Arbeidsmarkt in Balans’ gaat in op de verschillende maatregelen die het voor werkgevers aantrekkelijker zouden moeten maken werknemers in (vaste) dienst te nemen, maar ook over maatregelen ter bescherming van werknemers die zich in de flexibele schil bevinden.

** Het AOC van Scalabor deelt de ingang aan de Bruningweg met Presikhaaf Schoolmeubelen.