Blik vooruit [blog]

In deze tijd van het jaar zijn veel bedrijven druk bezig met hun begroting voor het komende jaar. Bij Scalabor is dat niet anders. Wat is de verwachting voor dit jaar? Hoe trekken we dit door naar komend jaar? Wat willen onze klanten en hoe kunnen wij die ook in 2019 het beste van dienst zijn? Belangrijke factoren daarbij zijn voor ons de ontwikkeling die medewerkers doormaken en de instroom van nieuwe medewerkers vanuit de Participatiewet. Om inzicht in dat eerste te krijgen werken we sinds een paar maanden met man en macht aan de individuele ontwikkelingsplannen. Concreet gaan deze plannen over wat een medewerker graag zou willen doen, wat hij of zij zou kunnen en hoe we iemand daarnaartoe begeleiden. Het maken van deze plannen is een samenspel tussen medewerker, werkbegeleider en de trajectbegeleider. Op dit moment is ongeveer de helft van de plannen al af en de verwachting is dat dat aantal tegen het einde van het jaar 80% is. De laatste plannen maken we in het eerste kwartaal van 2019. Op basis hiervan bekijken we of een medewerker op zijn plek zit, beter tot zijn recht komt op een andere plek binnen of buiten Scalabor en wordt een plan gestart hoe daar te komen.

Trajecten bij Scalabor

De instroom van nieuwe medewerkers uit de Participatiewet is dit jaar nog niet heel goed op gang gekomen. Ondertussen is er wel een groot aantal vacatures bij bedrijven en nog maar een kleine groep mensen die gebruik maken van de WW. Het is nu dus zaak om goed te kijken naar de mogelijkheden voor mensen in de bijstand. Als arbeidsontwikkelbedrijf heeft Scalabor daar een belangrijke rol in, samen met de gemeenten. Een aantal gemeenten  zet nu versnellingsteams in om sneller en beter de behoeften in kaart te brengen van een groot aantal mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Wij hebben op onze beurt de afgelopen week nog eens goed gekeken naar de verschillende trajecten en trainingen die we aan kunnen bieden. Deze presenteren we in de komende weken aan de verschillende gemeenten, te beginnen met de gemeente Arnhem. Aan de hand van deze presentatie wordt een overeenkomst gesloten over hoeveel trajecten Scalabor uit gaat voeren in 2019 wat vervolgens weer in de begroting verwerkt wordt.

Krapte op de arbeidsmarkt

Dat er veel vraag uit de markt is, bleek wederom uit een aantal gesprekken die ik afgelopen week voerde met partners. Gazelle gaf aan graag nog meer mensen via Scalabor gedetacheerd te willen hebben en ook de Drie Gasthuizen Groep wil graag in gesprek over mogelijkheden om vacatures in de zorg in te vullen. Ook tijdens mijn gesprek met de voorzitters van de ondernemersverenigingen in de regio en bij de opening van het nieuwe landelijke hoofdkantoor van Leitz in Elst, ging het gesprek voornamelijk over de krapte op de arbeidsmarkt en de inzet van mensen die nu nog een afstand kennen. Het lijkt dus een drukke tijd voor ons te worden!

In de picture

Om extern nog eens goed aan te geven wat wij allemaal doen en hoe de mensen van Scalabor organisaties kunnen helpen, heb ik afgelopen week een aantal malen met de media gesproken. Ik werd geïnterviewd door het magazine van de Rabobank en mocht ook onze visie geven voor het Ondernemersbelang dat komende maand verschijnt. Online werd een column geplaatst door de website van opnaarde100000.nl. Daarnaast plaatste De Gelderlandereen mooi verhaal over “de stoere mannen” die vanuit Scalabor de maaiers in Lingewaard bedienen. En dan het 25-jarig jubileum van onze Intratuin. De speciale openingsavond voor medewerkers vond ik zelf een hele speciale avond waar ik veel collega’s en hun partners heb mogen verwelkomen.

Afspraken

Goed was ook het gesprek dat ik afgelopen week had met de leverancier van ons urenregistratiesysteem. Dat werkt nog steeds niet optimaal en tijdens het gesprek hebben we afspraken gemaakt over hoe we er nog dit jaar voor gaan zorgen dat het wel naar behoren functioneert. Onderdeel van de afspraken is extra ondersteuning vanuit de leverancier, overgang naar een webmodule en grootschalige training voor werkbegeleiders, teamleiders, detacheringsconsulenten en klanten. Naast het opstellen van de begroting, de ontwikkelplannen, en het maken van afspraken over trajecten voor nieuwe medewerkers is het oplossen van het urenregistratiesysteem een van onze grootste prioriteiten op dit moment. We hoeven ons dus nog niet te vervelen!