Naar de inhoud

Zoekresultaten

Mijlpalen en toekomstplannen [blog]

Feest!
Terwijl de temperaturen nog steeds meer dan aangenaam zijn en er een lentegevoel is bereiden wij ons al voor op de feestdagen. Want je zou het niet zeggen, maar over een maand is de Sint al in het land (ik ben er eigenlijk nog niet klaar voor!). De personeelsvereniging is dan ook al druk doende met de voorbereidingen op het bezoek van de Goedheiligman aan Scalabor op 1 december. Tegelijkertijd begint op maandag een ploeg medewerkers aan het inpakken van bijna 50.000 (!) kerstpakketten voor de Makro en is de kerstafdeling van de Intratuin afgelopen week officieel geopend! Direct ook met een record zaterdag, al waren het meer planten en bloemen dan kerstartikelen!! Dat record zouden we in de komende weken overigens weer moeten kunnen verbreken. We organiseren allerlei activiteiten in het kader van het 25-jarig bestaan van onze Intratuin in Arnhem. Te beginnen met een speciale avond voor alle Scalabor medewerkers op vrijdag 26 oktober; uitnodigingen hiervoor zijn inmiddels verzonden en aankondigingen zijn op de publicatieborden geplaatst. Een mooie mijlpaal; al 25 jaar leiden we in onze eigen winkel mensen op voor een baan in de detailhandel. Waarbij ik deze week van een trouwe klant de opmerking kreeg dat zij helemaal nooit door had gehad dat de Intratuin een opleidingscentrum was! Mooi compliment!

Partners
Afgelopen week heb ik weer meerdere gesprekken gevoerd met onze partners. Zo was er een goed overleg met Darthuizen Groep, het bedrijf waar wij zowel werk voor doen in de kwekerij als in de montage van Mobilane live panels. Samen hebben we besproken waar de samenwerking goed verloopt, waar deze nog beter kan en waar de kansen voor de toekomst liggen. Een kritische klant en een zeer betrokken partner. Een andere betrokken partner, Presikhaaf Schoolmeubelen, organiseerde afgelopen week een concert van Iris Hond voor alle medewerkers, waaronder bijna 160 Scalabor collega’s. Een cadeau om hen te bedanken voor hun inzet in de afgelopen drukke periode. Een periode die ook nog niet afgelopen lijkt! Binnenkort zitten we dan ook gezamenlijk om de tafel om te kijken hoe we hier samen in kunnen op trekken. Iris vertelde overigens tijdens haar optreden over haar eigen verleden als dakloze in Den Haag en haar wilskracht om uit die situatie te komen; een verhaal dat veel collega’s aangreep!

Samenspraak
In het kader van medezeggenschap en werknemersvertegenwoordiging heb ik een kennismakingsgesprek met de FNV gehad en kennis gemaakt met de nieuwe OR. Beide gesprekken waren zeer constructief. Mooi om te zien dat er zo veel betrokken medewerkers zijn die zich extra in willen zetten voor het bedrijf en voor hun collega’s. Samen hebben we verkend wat de prioriteiten zijn voor de toekomst en hoe we de transformatie maken naar een daadwerkelijk ontwikkelingsbedrijf, waarbij we mensen begeleiden naar zo passend mogelijk werk. Zowel onder onze begeleiding binnen onze werkomgeving of die van andere organisaties middels detacheringen. De vakbond en de OR gaven allebei aan dat het daarbij van belang is dat we goed samenwerken met de gemeenten, om te zorgen dat mensen die nu nog aan de zijlijn staan via Scalabor begeleid worden naar passend werk. Hierover ging dan ook mijn gesprek met de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente Arnhem. De gemeente heeft een versnellingsteam ingezet om op korte termijn te bekijken wie via Scalabor aan de slag kan. Wij zorgen op onze beurt voor goede assessments, eerste trainingen en leer-werkplekken. Binnenkort volgt dan nog een gesprek om definitieve afspraken te maken voor het volgend jaar.

Uit de draaideur
Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk kunnen en we daarmee dus zoveel mogelijk vacatures in de regio invullen hebben we het in het managementteam uitgebreid gehad hoe we met tijdelijke medewerkers omgaan. Steeds vaker worden voor seizoenswerk mensen uit de bijstand ingezet voor periodes van ongeveer 6 maanden. Vraag is hoe we ook deze groep kunnen begeleiden naar een langer dienstverband, binnen of buiten onze organisatie. Op de een of andere manier is hier nog niet veel aandacht voor, waardoor er een groep mensen is die tussen het wal en schip vallen, in een soort draaideur tussen werk, WW en bijstand. Op korte termijn gaan we met instanties in gesprek om hier aandacht voor te vragen en te kijken met welke oplossingen we kunnen komen.


Ook in de avonduren heb ik me in de afgelopen week niet hoeven te vervelen; zo was er een bestuursvergadering van Kweekland, een stadstuin in Arnhem waar we mensen met een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt laten re-integreren, mocht ik de vergadering van werkgeversorganisatie VNO-NCW Midden voorzitten en hebben we een overleg gehad met de auditcommissie van onze Raad van Commissarissen om een keuze te maken voor een accountant in het kader van de jaarcontrole (gelukt!) Wederom een mooie week!