Naar de inhoud

Zoekresultaten

Op pad [blog]

De week begon met een wekker die op maandagochtend om kwart over vijf afging (geen tikfout)! In het kader van Prinsjesdag wilde de provincie meer aandacht vragen voor al het goede dat in deze regio gebeurt. Af en toe vergeet men in Den Haag namelijk wel eens dat Nederland groter is dan alleen de Randstad! En dus was er afgelopen week een heuse Vierdaagse van Nijmegen naar Den Haag, waarbij allerlei bestuurders een deel van de route gelopen hebben. Als directeur van Scalabor mocht ik met burgemeesters en wethouders uit Arnhem en Nijmegen de eerste etappe van 12 kilometer lopen. Ik geloof niet dat ik dit elke week ga doen, maar je komt wel heel wakker op je werk op deze manier!

In de afgelopen week heb ik kennis gemaakt met drie belangrijke partijen; de aandeelhouder die de uiteindelijke eigenaar van Scalabor is, de raad van commissarissen die toezicht houdt en de ondernemingsraad die medezeggenschap heeft namens de medewerkers. Alle drie de gesprekken waren heel constructief. Het is mooi om te zien dat al deze stakeholders hetzelfde doel hebben; van Scalabor een van de beste arbeidsontwikkelingsbedrijven te maken. Daarbij is er veel waardering voor wat er al gedaan is en zijn we het eens over een heel aantal punten die nog opgepakt moeten worden. Omdat we dit samen moeten doen is het van belang dat alle partijen een goede vertegenwoordiging kennen. Voor de OR zijn er op 11 oktober verkiezingen gepland. Jammer genoeg is de animo hiervoor nog niet heel groot. Bij deze dan ook nogmaals een oproep aan alle medewerkers om je aan te melden. Zorg dat ook jouw afdeling goed vertegenwoordigd is en meepraat over de toekomst van ons bedrijf!

Gelukkig was er afgelopen week ook veel tijd om met Scalabor-collega’s in gesprek te gaan. Dat gebeurde onder andere tijdens de eerste twee informatiebijeenkomsten waarin ik me heb mogen voorstellen. We hebben informatie gegeven over de activiteiten van Scalabor. Ook hebben we de voorgenomen deelname van Presikhaaf bedrijven aan de modulaire gemeenschappelijke regeling toegelicht. Het leverde mooie gesprekken en goede vragen op. En weer viel mij op hoe trots collega’s zijn op het werk dat ze doen. In de komende week staan er nog vier informatiebijenkomsten gepland en ook daar hoop ik weer veel nieuwe collega’s te ontmoeten.

Die trots op wat we doen kwam ook heel duidelijk naar voren tijdens mijn bezoeken deze week aan de kwekerij in Bemmel en aan de Intratuin in Arnhem. Ik ben erg onder de indruk van wat er op deze locaties gebeurt. Ik denk dat maar weinig mensen weten dat we in de kwekerij wel meer dan 1,1 miljoen planten buiten hebben staan, dat we daar druk bezig zijn met het stekken en verzorgen van een scala aan planten, dat er wel 100.000 hedera plantjes per week de deur uitgaan en dat al die mooie bloempotten en heggen in openbare ruimtes bij ons vandaan komen. En ook denk ik dat niet iedereen al weet dat Scalabor een hele Intratuin runt en inzet als leer-werk plek voor medewerkers in de retail, het groen, de horeca en de logistiek! En dat we daar nu al druk bezig zijn met het klaarmaken van de winkel voor de Kerst (!). Bovendien is het ook nog een van de beter presterende Intratuinen! Hoeveel meer bewijs heb je als werkgever nodig om mensen met een diversiteit aan talent in dienst te nemen! Deze verhalen moeten we dan ook meer en meer gaan vertellen.

Van de medewerkers in de Intratuin ontving ik een hele mooie plant die nog moet groeien en bloeien en waarin appels en peren gehangen waren om de diversiteit aan mensen in onze organisatie weer te geven. Een mooier symbool van wie wij zijn kan ik me niet voorstellen!