Namens wie

In opdracht van negen regiogemeenten voert Scalabor de Wet sociale werkvoorziening uit. Daarnaast werken wij samen met de gemeente Arnhem voor de uitvoer van de Participatiewet.

Feiten en cijfers