Namens wie

In opdracht van negen regiogemeenten voert Scalabor de Wet sociale werkvoorziening uit. Daarnaast werken wij samen met de gemeente Arnhem voor de uitvoer van de Participatiewet.

Feiten en cijfers

  • Scalabor is 1 januari 2018 van start gegaan en is een Besloten Vennootschap (B.V.).
  • Gemeente Arnhem is 100% aandeelhouder.
  • de Raad van Commissarissen van Scalabor B.V. is geïnstalleerd door de gemeente Arnhem. De RvC heeft het Reglement Raad van Commissarissen van Scalabor b.v. opgesteld.
  • Scalabor werkt voor negen Gelderse gemeenten: naast Arnhem zijn dat Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar.
  • Scalabor heeft een groot netwerk van partners zoals Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland, Activerend Werk, werkgevers netwerkorganisaties.