Privacy Sollicitanten

In deze privacyverklaring geeft Scalabor B.V. aan hoe zij omgaat met gegevens van sollicitanten.

Bezoekadres
Driepoortenweg 35
6827 BP Arnhem

Telefoon 026 368 52 22
op werkdagen van 08.00-17.00 uur

E-mail
info@scalabor.nl

Persoonsgegevens
Tijdens de sollicitatieprocedure verzamelt Scalabor gegevens van sollicitanten. Hierbij moet u denken aan: naam, adres, geboortedatum, burgerlijke staat, telefoonnummer, e-mailadres, opleidingen, loopbaan, bekwaamheden, CV en notities tijdens het sollicitatiegesprek.

Bronnen
Scalabor verwerkt van sollicitanten alleen gegevens die zij van de sollicitant zelf heeft ontvangen of van door de sollicitant opgegeven referenten.

Geautomatiseerde besluitvorming
Scalabor gebruikt uw gegevens niet voor geautomatiseerde besluitvorming. Besluiten met betrekking tot sollicitanten worden altijd genomen door medewerkers van Scalabor.

Verstrekking aan derden
Scalabor verstrekt de gegevens van sollicitanten niet aan derden.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Wij bewaren persoonsgegevens van sollicitanten tot uiterlijk 4 weken na het beƫindigen van de sollicitatieprocedure.

Het kan voorkomen dat wij u vragen toestemming te geven om uw gegevens langer te bewaren, omdat er op een later tijdstip mogelijk een passende functie komt. In dat geval bewaren wij uw gegevens tot maximaal 1 jaar na beƫindiging van de sollicitatieprocedure.

Uw rechten (inzage, correctie, beperking van verwerking)
U heeft het recht om de persoonsgegevens die Scalabor van u verwerkt in te zien. Voor inzage van uw dossier kunt u een afspraak maken met de afdeling Personeelsadministratie, per telefoon op 06 12 12 31 65 of via e-mail: personeelsadministratie@scalabor.nl.

Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig verwerkt worden, heeft u recht op rectificatie of aanvulling van uw persoonsgegevens.

Zolang er een geschil is met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u het recht dat Scalabor uw persoonsgegevens niet verwerkt.

Functionaris gegevensbescherming
De functionaris gegevensbescherming van Scalabor is bereikbaar op telefoonnummer 06 22 86 32 14 en via e-mail gegevensbescherming@scalabor.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens
Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).